مشارکت در ساخت در منطقه یک تهران

مشارکت در ساخت در منطقه یک تهران

مشارکت در ساخت در منطقه یک تهران در صورتی که با دریافت مشاوره های تخصصی انجام شود، سود خوبی به دنبال دارد؛ زیرا این منطقه مورد توجه بسیاری از سرمایه داران می باشد. مجموعه تأمین سازه از بهترین مراکز فعال در زمینه ساخت و سازهای به روز و مطابق استانداردهای بین المللی است که شرایط [...]
ادامه مطلب
انواع مشارکت در ساخت

انواع مشارکت در ساخت

در انواع مشارکت در ساخت نوعی قرارداد میان سازنده و مالک زمین صورت می گیرد هر کدام از طرفین آورده خود را مشخص کرده و متناسب با آن از سازه نهایی سهم دارند که تمامی بخش های مشارکت باید طی یک قرارداد رسمی به صورت مرحله به مرحله مشخص گردد. برای اینکه انواع مشارکت در [...]
ادامه مطلب
قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت همانطور که از نام آن مشخص است، مربوط به احداث یک سازه به صورت مشارکتی است که در این نوع قرارداد باید به تمامی مسائل حقوقی به طور دقیق و کامل پرداخته شود. با زبان ساده تر قرارداد مشارکت در ساخت میان دو طرف مالک و سازنده منعقد می گردد که [...]
ادامه مطلب